Läs senare

Friheten är som falken, du får henne icke åter

RedaktörenFrihet är det ädlaste ting som sökas må all verlden kring, skrev Biskops Thomas i sin frihetssång från 1439. Frihet är också det som i alla tider varit en hörnsten i folkhögskolans verksamhet.

av Staffan Myrbäck
05 sep 2018
05 sep 2018

Folkhögskolan är fri att utforma  kurser och utbildningar utifrån sina egna preferenser, -t ex behov i den bygd man verkar i, att man kan lägga upp kurserna utifrån vad deltagarna behöver, inte bara innehållsmässigt utan också utifrån deltagarnas förutsättningar. Den övergripande  målsättningen är demokratin, påverkan, bildning och kultur , en vid målsättning som varje skola kan tolka och  anpassa utifrån lokala förhållanden och utifrån deltagarnas behov och förutsättningar.

I detta nummer berättar vi om Fornby folkhög-skola som utformade en särskild kurs för deltagare  med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Erfarenheten visade att det var just dessa deltagare som ofta hade hög frånvaro och hoppade av allmän kurs. Lärarna gick till rektor och föreslog att man utformade en särskild kurs för dem. Från en termin till nästa var förslaget verklighet. Och efter fyra år har Fornby minskat avhoppen. Ny forskning visar att folkhögskolan är  bra på att möta deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I folkhögskolan känner de sig sedda, förstådda och bekräftade.

Den här sortens berättelser är mer regel än undantag i folkhögskolan. Gemensamt för dem är just folkhögskolans frihet och avsaknad av en  central, målstyrd kursplan.

Men frågan är hur det blir med denna frihet i framtiden? Sedan ett år tillbaka  ska allmän kurs kunna jämföras med andra utbildningar inom eu utifrån ett gemensamt kvalifikationssystem, eqf, som varje folkhögskola nu måste nu anpassa sig till. Systemet ska underlätta för studerande att röra sig mellan arbete och studier i olika eu-länder. I intervjun Tio Frågor frågar sig Henrik Falck, studierektor på Hjo folkhögskola, om rörligheten på arbetsmarknaden har blivit ett nytt syfte i folkhögskolan och om folkhögskolan är på väg att få en central målstyrd kursplan? Dessutom kom Statskontoret i somras med förslag på en ny utvärderingsmodell för folkbildningen. För folkhögskolans del föreslår man 30 indikatorer  som man ska utvärdera folkhögskolan med.

I sin  krönika skriver Bernt  Gustavsson att Statskontorets föreslagna  utvärderingsmodell, tillsammans med eus nya  kvalifikationssystem, hotar det som gjort folkhögskolan så framgångsrik. Samtidigt som  politikerna hyllar ord som bildning och folkbildning lägger man förslag som omöjliggör sådan verksamhet menar han.

Hur var nu det Biskop Thomas skrev om friheten?
Hon liknar falken, stolt och snar; 
Om en gång bort han flugit har, 
Du får honom icke åter.