Läs senare

Försiktig optimism på Wik

Fackliga förhandlingar på WikEfter en turbulent höst på Wiks folkhögskola kan man möjligen ana en försiktig optimism. Lärarförbundet har gått med på ett flextidsavtal som mjukar upp de arbetstider som tvingar lärarna att vara på skolan mellan 8-17.
– Men det är fortfarande en problematisk arbetssituation, säger Göran Blomberg på Lärarförbundet i Uppsala.

18 feb 2020
nu hoppas man att man ska få arbetsro på skolan och att den partsammansatt grupperna ska kunna arbeta fram arbetstider som är anpassade till utbildningarna och lärarna.

Strax före jul kom det överraskande beskedet att regeringen utsett Region Uppsalas kulturdirektör Kajsa Ravin till generaldirektör för Kulturrådet. Ravin har stått i centrum för de kritiserade förändringarna på Wiks folkhögskola.
I början av oktober införde hon nya arbetstider som innebar att lärarna ska vara på skolan mellan 08-17 och de förbjöds att vara på skolan efter arbetstid. Allt förarbete och efterarbete ska ske på skolan, trots att det inte fanns vare sig utrymmen eller resurser för det på skolan. Ravin ansåg det också olämpligt att lärare umgicks med kursdeltagare på samkväm och på fritiden.
Före jul kom även beskedet att regionen lägger ned teaterlinjen på Wik till sommaren, på förslag av Kajsa Ravin. Teaterlinjen är den mest sökta utbildningen på skolan och Wik tillhör en av de tjugo folkhögskolor (av totalt 156 dolkhögskolor) i landet som har flest sökande. Tre av lärarna, bland annat linjens grundare Bim de Verdier, har sagt upp sig efter beskedet om nedläggning.
– Men teatereleverna får ändå sin utbildning eftersom de har lärare som täcker upp. De jobbar nu med en pjäs där de får stöd av två gästlärare. Så eleverna drabbas inte, vilket är viktigt, berättar en källa.

Det kom som en överraskning för lärarna på Wik att Region Uppsalas kritiserade kulturdirektör Kajsa Ravin utsetts till Generaldirektör för Kulturrådet.

Det blev också ett antiklimax när beskedet kom att Kajsa Ravin slutar som kulturdirektör för att bli generaldirektör för Kulturrådet. Förhoppningen är att det ska kunna lösa upp knutar kring arbetsförhållandena på skolan.
Och regionen har en del att jobba med: före jul blev Region Uppsala klar med en medarbetarenkät som visade att ingen av lärarna på Wiks folkhögskola rekommenderade skolan som arbetsplats. Förtroendet för regionledningen låg på nollpunkten. Undersökningen visade överhuvudtaget mycket lägre nivåer på samtliga områden jämfört med tidigare år, vad gäller både arbetsmiljö och ledarskap.

Men nu hoppas man att det ska vända.
– Före jul kom vi överens om att teckna ett avtal kring flexibel arbetstid. Det är ännu inte påskrivet av arbetsgivaren, säger Göran Blomberg, ombud för Lärarförbundet i Uppsala.
I början av februari träffades man och kom överens om att dels tillsätta en tvärfacklig grupp tillsammans med arbetsgivaren som ska diskutera hela arbetsmiljön på skolan, dels en grupp som bara består av lärarna och arbetsgivaren som bland annat ska diskutera arbetstidernas uppläggning. Förhoppningen är att man ska kunna utveckla flextidsavtalet och anpassa arbetstiderna utifrån lärarnas situation och hur utbildningarna är upplagda.
En av de avgörande frågorna är tid för förberedelser och efterarbete och var det arbetet ska utföras säger Göran Blomberg.
– Arbetsgivarna vill gärna prata om arbetssätt men ska man vara tydlig handlar det om arbetstidsförläggning. Vi ser behovet att klargöra att lärarrollen kräver en arbetstidskonstruktion som fungerar: hur mycket undervisning, förberedelser och efterarbete behövs? Hur mycket kollegialt samarbete behövs och hur ska det organiseras?
Regionen har också utsett en konsult, Christina Thunberg som ska stödja rektor i hennes arbetet. Christina Thunberg kommer från Arbetsgivaralliansen, en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer och är den organisation som bland annat förhandlar för rörelseskolorna.
– Jag tror hon är rätt person att stödja rektor i hennes arbete, säger Bengt Wensmark, som är ombudsman för Folkhögskollärarna på central nivå och som tidigare har suttit i förhandlingar med Thunberg.

Får inte förbereda hemma

De nya arbetstider och förhållningsregler som infördes på Wik i oktober innebar:
♦Lärarna ska vara på skolan mellan 8-17.
♦Lärarna får inte vara på skolan efter arbetstid
♦Lärarna får inte arbeta hemma med förberedelser eller efterarbete. Allt sånt skulle ske på skolan, trots att lärarna förklarat att det inte finns vare utrymmen eller resurser för det på skolan.
♦Linjeledarna bestämmer inte längre själva hur och när de ska träffa lärarna på respektive linje för möten, utvecklingssamtal eller gemensamma aktiviteter. 
♦Ska man till exempel gå på en föreläsning tillsammans med kursdeltagarna måste man först ha tillstånd av rektor.

Även på Wik verkar Thunberg ha ingett hopp.
– Hon är kompetent och verkar vara en sån som får saker ur händerna, säger en lärare.
Men turbulensen under hösten har satt sina spår bland lärarna. Man har känt sig baktalade och att ledningen getts en bild av lärarna som bråkiga och besvärliga. En bild man tycker är felaktig och orättvis.
Kajsa Ravin sade i en intervju att det är ”en jättedålig arbetsmiljö” på skolan, trots att lärarna på Wik fått berömmande utvärderingar av kursdeltagarna och är en av de folkhögskolor i landet med högst söktryck. Ravin gav också lärarna skulden för att man haft flera rektorsutbyten de senaste åren, vilket inte heller stämde.
Men nu hoppas man att man ska få arbetsro på skolan och att den partsammansatt grupperna ska kunna arbeta fram arbetstider som är anpassade till utbildningarna och lärarna.
Och möjligen kan man ana en försiktig optimism.
– Vi hoppas att diskussionerna i arbetsgrupperna ska leda fram till ett klokare förhållningssätt som gör att vi kan bedriva undervisning, att de inte bara köper vår tid utan köper vår kompetens och vårt engagemang i folkbildningen, säger en lärare.
Bengt Wensmark har också intrycket av det håller på att vända:
– Det känns som att både lärare och deltagare kan se framåt och att man känner lite tillförsikt att det ska utvecklas åt rätt håll. Men det kommer att ta tid.