Läs senare

Folkhögskollärarnas förbundsmöte blir digitalt!

FörbundsmöteFolkhögskollärarnas förbundsmöte kommer att genomföras digitalt, meddelar Förbundet Folkhögskollärarna på sin hemsida. På förbundetsmötet ska ombuden fatta det andra och slutgiltiga beslutet om förbundet ska läggas ned.

28 maj 2020
Folkhögskollärarna genomför en digital kongress som där man troligen beslutar att lägga ned förbundet och ombilda det till en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

Folkhögskollärarnas förbundsmöte kommer inte att genomföras som planerat på Liljeholmens folkhögskola pga av coronakrisen. Istället ska man genomföra ett digitalt förbundsmöte 10-12 juni. Ombuden kommer att kopplas upp via Easymeet, som specialiserat sig på att genomföra möten och kongresser digitalt.

Under våren har distrikten haft sina årsmöten och utsett ombud till förbundsmötet.  De förbereds och utbildas nu för att kunna genomföra det digitala  förbundsmötet.

Hösten 2019 genomförde förbundet ett extra förbundsmöte som beslöt att att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna och ombilda sig till en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet. På förbundsmötet  ska ombuden ta ställning till frågan en andra gång innan beslutet kan bli giltigt.

Om Förbundet ombildas till en nationell samrådsavdelning är förslag till nytt namn Lärarförbundet Folkhögskola.

På förbundsmötet avgår Ingela Zetterberg efter tio år som Folkhögskollärarnas ordförande. Hon blir, om förbundet läggs ned, Folkhögskollärarnas sista ordförande. En ny ordförande kommer i så fall att väljas och blir då ordförande för den nationella samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola. Handlingar till mötet kan hittas här.