Läs senare

Folkhögskolorna behöver mer i statsbidrag

01 Jun 2017

Nu har det snart gått ett år sedan vi hade ombudsmöte – Förbundet Folkhögskollärarnas högsta beslutande organ. Flera beslut togs, bland annat att byta namn, från SFHL till Förbundet Folkhögskollärarna. Ett beslut som har påverkat mig och säkert alla medlemmar. Att byta namn innebär att förändra beteende – att säga något annat än det som sitter djupt inrotat i hjärnan. Det har varit svårt för många av oss att svara rätt i telefonen, skriva och när man hälsar på någon. Det som har varit av stor betydelse är att förbundet har blivit synliggjort både för oss medlemmar men också för omgivningen. Oavsett vad man tycker om namnbytet så har det påverkat. Och Förbundet Folkhögskollärarna ska påverka!

Jag fick anledning att reflektera över det senaste året när jag skrev verksamhetsberättelse för 2016 – undrar inte medlemmarna vad vi har gjort för att påverka?

Styrelsen och mitt uppdrag är att arbeta för bättre förutsättningar för folkhögskollärarnas yrkesutövning. Det gör vi givetvis tillsammans med våra huvudmäns intresseorganisationer, Offentliga folkhögskolors intresseorganisation(ofi) och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisationer(rio) samt Folkbildningsrådet. Alla arbetar vi för att folkhögskolan ska vara en bra arbetsplats men med olika utgångsläge. Förbundet Folkhögskollärarnas uppgift är att företräda er medlemmar.

Vår ständiga och ibland slitsamma mission är att folkhögskolorna behöver mer statsbidrag för att klara ekonomin. Vi uppvaktar regering och departement med jämna mellanrum och påtalar löner och kompetensutveckling. När jag deltar på konferenser ger jag statsråd och statssekreterare en påminnelse om vad vi vill bara genom att synas.

Ekonomin är ansträngd idag och vi vet att flera folkhögskolor håller igen på löneökning eftersom det inte finns tillräckligt med pengar. Vill man idag ge lärarna mer i lön och möjligheten att utvecklas behövs andra pengar än statsbidrag. Många av folkhögskolorna hanterar den ekonomiska situationen genom att ha flera uppdragsutbildningar och särskilda satsningar. Det här ställer krav på folkhögskollärarnas kompetens!

ofi, rio och Folkhögskollärarna, och inte minst Linköpings universitet, genomför olika kompetenshöjande kurser nu det kommande året. Spännande! Håll utkik! Kompetenshöjning skapar en bättre arbetssituation men också inspiration till utveckling.

ur Lärarförbundets Magasin