Läs senare

Folkhögskolor kan behöva ett krispaket

KrisstödÄven folkhögskolan kan komma att behöva krispaket för att klara ekonomin. Det menar Gerhard Holmgren, Generalsekreterare i rörelseskolorna organisation, RIO.

28 maj 2020
Folkhögskolor med internat, många kortkurser och sommarkurser drabbas särskilt hårt av coronapandemin. Det finns skolor med intäktsbortfall på uppåt 20-30 miljoner, säger RIOs generalsekreterare Gerhard Holmgren. 

Vi vet att närmare ett trettiotal rörelseskolor med internat har en tuff ekonomisk situation till följd av coronapandemin. Men det är en stor variation mellan skolorna. Det är intäktsförluster från nån miljon till 20–30 miljoner kronor. Många har internat som stängt igen eftersom de inte längre har kortkurser och konferenser igång. Det gör att kökspersonal, städpersonal, vaktmästare och andra servicefunktioner har blivit korttidspermitterade, säger Gerhard Holmgren.

Folkbildningsrådet har skickat ut en enkät till alla folkhögskolor som visar att mer än hälften av kortkurserna, 53 procent, har ställts in eller avslutats i förtid. Ytterligare en fjärdedel, 26, 5 procent, har ställts in. En verksamhet som påverkar skolornas hyresintäkter, samt pedagogisk personal och servicepersonalen. På till exempel Runö folkhögskolas kursgård i Åkersberga utanför Stockholm har 26 anställda sagts upp, slutat eller ska sluta, tolv pedagoger och 14 servicepersonal.

– Det är en sån utmanande situation att vi inte riktigt kan överblicka konsekvenserna. Å ena sidan måste folkhögskolorna kortsiktigt överleva för att möta nästa våg som innebär ett större behov av folkhögskola. Å andra sidan går vi nu in i en lågkonjunktur som vi inte skådat på mycket länge, säger Gerhard Holmgren.

För att stötta folkhögskolorna beslöt regeringen att tidigarelägga utbetalningen av statsanslaget. Skolorna fick det redan i maj. Annars skulle det ha betalats ut i juli.

– Jag ser framför mig att ett antal folkhögskolor, särskilt de med internat, kan bli föremål för ett eventuellt krisstöd för att klara ekonomin, säger Gerhad Holmgren, Generalsekreterare i rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

– Det underlättade situationen något. Men jag ser ändå framför mig att ett antal folkhögskolor, särskilt de med internat, kan bli föremål för ett eventuellt krisstöd för att klara ekonomin.

Regeringen skjuter nu till pengar som går till 2000 yrkesinriktade utbildningsplatser på folkhögskola. Men Gerhard Holmgren menar att det inte kommer att räcka.

– Nu har vi en första våg med yrkesinriktade kurser i både särskild och allmän kurs. Men man kommer även behöva öka antalet platser avsevärt till studiemotiverande kurser och andra kurser. Arbetsförmedlingen måste öppna alla slussar för att människor ska få möjlighet till omställning och utbildning och använda folkhögskolan som resurs.

Gerhard Holmgren tycker det är viktigt att markera att folkhögskolan också är en spelare på yrkesutbildningsfältet.

– Det har vi historiskt alltid varit. Den sidan av folkhögskolan har kommit i skymundan under lång tid. Därför har vi och Folkbildningsrådet äskat om 3000 nya platser till yrkesutbildningar.

Redan före pandemin fanns det stor oro för ekonomin då de tre storstadsregionerna planerar att kliva av mobilitetsstödet nästa år. Stödet ges till deltagare som går på folkhögskola utanför den egna regionen. Kliver storstadsregionerna av systemet med mobilitetsstöd hotas många folkhögskolor som har riksrekrytering.

– Skulle man genomföra planerna får det förödande konsekvenser för många folkhögskolor.