Läs senare

Folkhögskolor i kampanj för demokratin

NyheterFolkhögskolor i kampanj för demokratin

11 apr 2018

I mitten av mars lanserades kampanjen #ViMåstePrata. I en debattartikel i Svenska Dagbladet manar författare, politiker och representanter för folkhögskolorna och studieförbund till samtal om demokratin och hoten mot den: ”Vår metod för att värna demokratin är mötet, samtalet och dialogen. Vi går nu ut tillsammans i ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter.” Genom kampanjen får Folkhögskolor och studieförbund tillgång till en föreläsarbank som hittills innehåller drygt 90 demokratitalare. I maj ger man ut Handbok för demokrater där ett tjugotal författare skrivit varsin text, och som kan fungera som studiematerial för de samtal som arrangeras runt om i Sverige.

ur Lärarförbundets Magasin