Läs senare

Förslag att Folkhögskollärarna blir avdelning inom Lärarförbundet

Läggs nedEn enig förbundsstyrelse föreslår att Förbundet Folkhögskollärarna görs 
om till en samrådsavdelning inom Lärarförbundet. Det innebär att Förbundet Folkhögskollärarna läggs ned och återuppstår som en rikstäckande avdelning inom Lärarförbundet.

05 sep 2018

 

Folkhögskollärarnas ombudsmöte på Gotland i juni 2016.

Om förslaget går igenom blir det nya namnet Samrådsavdelning Folkhögskollärarna. En liknande organisation finns redan för lärare inom universitet och högskola, Lärarförbundet universitet och högskola.

Det beslöt Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse på sitt senaste styrelsemöte. Den 17–18 oktober har förbundet kallat till ett förbundsråd där man ska ha en första diskussion om förslaget. Målet är att det genomförs på ombudsmötet i juni 2020.

Det är åtta år sedan Folkhögskollärarnas ombudsmöte (som då hette sfhl) beslöt att ingå ett nära samarbete med lärarförbundet. Beslutet föregicks av mycket diskussioner och många var tveksamma, bland annat var man rädda att förbundet skulle försvinna i ett lärarförbund med över 100 000 medlemmar.

Folkhögskollärarnas senaste ombudsmöte på Gotland 2016, då man testade ett nytt inslag i arbetet med motioner och förslag: Påverkanstorget.

Genom samarbetet fick man tillgång till en del av de resurser Lärarförbundet har: t. ex Lärarförbundets ombudsmän ute i landet och den juridiska expertis man hade centralt. Under dessa år har förbundet fortfarande varit en självständig organisation och i samtal med styrelseledamöter under åren har man mest uttryckt sig i positiva ordalag över samarbetet.  Men att man är två organisationer har skapat juridiska hinder med en del onödigt krångel och byråkrati, bland annat har man inte haft tillgång till sitt eget medlemsregister.

Den enskilde medlemmen har haft att förhålla sig till två organisationer och det har ibland uppstått oklarheter vart man ska vända sig. Efter åtta års samarbete har förbundsstyrelsen kommit till slutsatsen att man skulle tjäna på att ta steget fullt ut och bli en del av Lärarförbundet.

Genom att göra om Förbundet till en rikstäckande samrådsavdelning inom Lärarförbundet anser styrelsen att man får större möjlighet till ett direkt inflytande i Lärarförbundet samt större möjligheter att påverka avtalsförhandlingarna.

Med en rikstäckande samrådsavdelning högst upp görs lokalavdelningarna på varje folkhögskola om till ”klubbar”. Samrådsavdelningen ska ha årsmöte/medlemsmöte varje år dit alla medlemmar kallas. Mer information finns på Folkhögskollärarnas hemsida

ur Lärarförbundets Magasin