Läs senare

Folkhögskolenätverk samarbetar om hållbarhetsfrågor

Nätverk I november träffades för första gången fyra folkhögskolenätverk i ett samarbete om hållbarhetsfrågor.

10 feb 2021

50 personer från 35 folkhögskolor diskuterade gemensamma utmaningar och lärdomar utifrån olika perspektiv. De fyra nätverken är Klimatnätverket, Offensiv folkbildning, Fortbildning för omställning och Agenda 2030- fortbildarna. Gemensamt är att alla arbetar med hållbarhet utifrån olika perspektiv. Under våren planeras fler nätverksträffar och webbinarier om olika hållbarhetsfrågor.