Läs senare

Folkhögskola granskad och mister rätten till statsbidrag

Mister statsbidragRomska Interkulturella folkhögskolan i Göteborg blir av med statsbidraget och ska betala tillbaka närmare fyra miljoner kr.
Folkhögskolan är nu polisanmäld då man misstänker ­att flera miljoner av statsbidraget har använts felaktigt.

03 dec 2020
Corruption audit concept. The inspector uses a magnifying glass for inspecting budget corruption.

Vi beklagar att folkhögskolans ledning inte har tagit sitt ansvar och inte har prioriterat verksamheten och deltagarna, säger Maria Graner, general-sekreterare på Folkbildnings-rådet i ett pressmeddelande.

Efter ett tips från en visselblåsare inledde Folkbildningsrådet en granskning av skolan som nu är klar. Granskningen visar på ”ett korrupt agerande bland några tongivande personer på folkhögskolan”.

Enligt revisionsbyrån, som granskat skolan, har ledningen blandat ihop sina roller och suttit i styrelsen samtidigt som de varit anställda på skolan. Huvudman för folkhögskolan är Romska Bildningsförbundet Väst. Enligt förordningen för statsbidrag till folkhögskolor ska bidraget inte användas till föreningens ordinarie, interna eller organisatoriska verksamhet. Trots det har folkhögskolan betalat minst 2,8 miljoner kr till sin huvudman mellan 2017 och våren 2020.

Enligt skolstyrelsens stadgar får inte heller ledamöter i styrelsen vara anställda på skolan eftersom det då uppstår jävsituationer. Men enligt revisionsbyrån figurerade ett litet antal personer i många roller: som anställda, styrelseledamöter och konsulter på skolan. De flesta i styrelsen var anställda på skolan år 2019. Under ett år var rektorn också ordförande i styrelsen.

Rektor och vice ordförande hade dessutom ett gemensamt företag som skolan anlitade och betalade 1,2 miljoner kr till i löner för ett projekt i Tunisen, vilket Folkbildningsrådet anser  vara en kommersiell verksamhet och inte är tillåten. Projektet är numera avbrutet och har kostat skolanminst  2,8 miljoner kr.

Enligt revisionsbyråns granskning anlitade rektorn  sitt eget företag och anställde sin hustru som är bosatt i Tunisien.

Revisionsbyrån  skriver att det är oklart vad hustrun gjort i Tunisien. Det saknas redovisning och dokumentation. En annan omständighet är att man inte heller hittar hennes namn nämt i något styrelse-protokoll:

”Vi anser inte att vi fått tillfredställande svar från folkhögskolan som styrker det arbete som (…) uppges ha utfört.”

Som ersättning fick företaget 1,2 miljoner kr i förskott för de verksamhetsår som projektet pågick.  Under ett och ett halvt år, från andra halvåret 2018 till och med 2019,  fick hustrun ut en lön på drygt en miljon kr.  Folkbildningsrådet skriver att transaktionerna ”framstår som mycket förmånliga för de inblandade”.

 

Ledningen för skolan har avvisat det mesta av kritiken i en intervju i Göteborgsposten. De bekräftar att tunisienprojektet kostade 2,8 miljoner kr men säger att pengarna kom från skolans sfi-undervisning och bekostades av Göteborg Stad. I övrigt säger de att de har siffror på allt.

Skolans ledning anser att Folkbildningsrådets beslut beror på det senaste årets kritik mot Folkbildningsrådet för bristande kontroll av statsbidragen.

– Det här handlar om att Folkbildningsrådet vill få en fjäder i hatten genom att visa musklerna mot en liten organisation, säger Toni Hagert, styrelseordförande för Interkulturella folkhögskolan till Göteborgsposten.

Folkbildningsrådet har lämnat över ärendet till polisen. Skolan stängs och en plan ska tas fram för att ge deltagarna möjlighet att fortsätta studierna på andra folkhögskolor.