Läs senare

Folkbildningsrådet vill ha mer pengar till varje studieplats

NyhetBygg ut folkhögskolan med ytterligare 2000 platser. Det föreslår  Folkbildningsrådet i sin budget för 2020–2022. Man vill också höja bidraget för varje studieplats i folkhögskolan och komma upp i samma ersättningsnivå som  fristående gymnasieskolor får för en gymnasieplats.

11 apr 2019

Det är bara ett år sedan folkhögskolan byggdes ut med 8000 platser, en utbyggnad som motsvarar 30 folkhögskolor. Det fanns en oro att folkhögskolorna inte skulle klara att ta emot så många, så snabbt. Det kunde man: 2018 tog skolorna emot ytterligare 7 800 deltagare i allmän och särskild kurs.

I sitt budgetunderlag skriver Folkbildningsrådet att det finns behov och kapacitet för fler platser. Trots den stora utbyggnaden är söktrycket till folkhögskolan konstant. Till varje plats har man som tidigare 1,5 sökande, ”varför en utbyggnad med 2000 platser vore rimligt”. I budgeten beräknar man kostnaden till 152 miljoner kr.

Men man nöjer sig inte med att vilja bygga ut antalet platser. Folkbildningsrådet vill ha mer i bidrag per studieplats – lika mycket som friskolorna i gymnasiet får. Idag får folkhögskolorna i genomsnitt drygt 60 000 kr per årsplats. Visserligen höjde regeringen statsbidraget på de nytillkomna platserna till 76 000 kr  men det gäller inte de gamla studieplatserna.

Nu vill Folkbildningsrådet ha en generell höjning  till alla platser i folkhögskolan. Man jämför med friskolorna i gymnasiet, där den lägsta ersättningsnivån för en elev som går ekonomi-programmet är 79 900 kr.

Folkbildningsrådet påpekar också att antalet deltagare i folkhögskolan som är behov av särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning eller har bristande kunskaper i svenska språket fortsätter att öka. Idag har 28 procent av deltagarna i allmän kurs en funktionsnedsättning och 46 procent är utrikesfödda. Man menar att här borde ersättningsnivåerna i de gymnasiala programmen ”individuellt alternativ” och ”språkintroduktion” vara vägledande. Dessutom är folkhögskolan i vissa fall ett alternativ till gymnasiesärskolan där ersättningsnivån är 355 000 kr per elev och år.