Läs senare

»Flytta över tilldelningen av statsbidraget till befintlig myndighet«

I riksdagenFusket bland studieförbund i Järva har lett interpellationer och riksdagsmotioner från M, KD och SD som förslår att Folkbildningsrådet fråntas uppdraget att fördela statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund. Här ett utdrag ur Aron Karapets (M) riksdagsmotion:

02 dec 2020
Den moderate Riksdagsmannen Aron Karapet är en av flera riksdagsledamöter som har motionerat om att riksdagen bör överväga att flytta över tilldelningen av folkbildningsanslaget till en befintlig myndighet.

 

Ur Aron Karapets riksdagsmotion:

”Fördelningen av statsbidragen som folkbildningsrådet betalar ut bygger på en tillitsmodell, då Studieförbunden både är mottagare och granskare då det är själva som sköter att allting går rätt till genom uppföljning, granskning och kontroll. En sådan modell har uppenbara risker och öppnar för tvivelaktig beteende och fusk. Vilket blev väldigt tydligt i augusti månad det här året uppdagades det att flertalet studieförbund i Järvaområdet i Stockholm satt i system att inrapportera aktiviteter som de sedan fått bidrag för, i själva verket aldrig ägt rum…
Genom åren har det även riktats stark kritik mot studieförbundet IBN Rushd som fått otaliga miljoner kronor genom åren i statsbidrag, 2019 fick de 27 miljoner kronor enligt Folkbildningsrådets verksamhetsberättelse. Folkbildningsrådet beställde på egen begäran en rapport från professor Erik Amnå som presenterades under hösten 2019. I rapporten kunde man inte fastslå att det finns organisatoriska kopplingar mellan IBN Rushd och Muslimska brödraskapet, samtidigt fastlår man att det kan finnas idémässiga anknytningar mellan organisationerna. Vidare har samma kritik mot IBN Rushd riktats från välrenommerade forskare som är specialister inom områden, bland annat Dr. Magnus Norell som skrev en rapport om Muslimska Brödraskapet på uppdrag av MSB där man fastslår att det finns kopplingar mellan IBN Rushd och Muslimska brödraskapet. Det fastlår även Magnus Ranstorp docent i Statsvetenskap…
Därför bör riksdagen överväga att frånta Folkningsbildningsrådets uppdrag och flytta över tilldelningen av statsbidrag till en befintlig myndighet.”

Aron Karapet i riksdagsmotion 2020/2021