Läs senare

Fler filialer än moderskolor

Filial vs moderskolaHärom året gjorde Folkbildningsrådet en enkätundersökning som visade att det i dag finns fler så kallade filialer än ”huvudfolkhögskolor”.

30 nov 2020
– Folkhögskolorna behöver finnas där deltagarna finns. Många deltagare har inte möjlighet att resa, säger Jan Jonsson, handläggare på Folkbildningsrådet.

Jan Jonsson, handläggare för folkhögskolefrågor på Folkbildningsrådet, ser utvecklingen av folkhögskolefilialer som naturlig och viktig.
– Folkhögskolorna behöver finnas där deltagarna finns. Det är en ekonomisk fråga också, många deltagare har inte möjlighet att resa. Men det betyder inte att vi inte ska ha några traditionella folkhögskolor utan att vi måste hitta ett bra sätt att kombinera de två typerna av verksamhet. Det stärker folkhögskolan.
Tidigare var Jan Jonsson rektor på Åsa folkhögskola i Sörmland.
– Där gjorde vi faktiskt tvärtom. Vi la ner filialen och satsade de hyrespengar vi fick över på att ge deltagare som reste från stan busskort. Ingen trodde på det, men det fungerade, säger han och påpekar att lantligt läge och internatboende utgör en lockelse för vissa deltagare.
– Bredden är en styrka!
Hur ser du på risken att det blir ett slags klasskillnad mellan deltagare, genom att allmän kurs oftare bedrivs i städerna medan särskilda kurser finns i de lantligt belägna folkhögskolorna?
– Det kan vara ett problem. En av folkhögskolans grunder är ju mötet mellan de olika deltagarna, så det mest givande är ju så blandade grupper som möjligt utifrån bakgrund intressen, ålder, kön och så vidare.

Fler filialer än moderskolor

I rapporten Folkbildningsrådets samlade bedömning 2019 visar att det finns fler filialer än det totala antalet folkhögskolor. Undersökningen visade att 91 av landets 154 skolor har sammanlagt 176 filialer.  I rapporten framgick att antalet deltagare på folkhögskola har ökat under senare år. Framför allt har ökningen skett i landets större städer.

Folkhögskolor som vill starta verksamhet i en annan region än den där den nuvarande verksamheten bedrivs måste utifrån gällande statsbidragsvillkor ansöka hos Folkbildningsrådet om detta. Folkbildningsrådet gör då en bedömning om av behovet av filialen: Finns det utrymme deltagar- och lokalmässigt, vilken funktion kommer utbildningen att fylla, och så vidare.
Men allra viktigast är att det finns en tydlig anordnare av verksamheten, påpekar Jan Jonsson.
– Det är ett av villkoren för statsbidraget. Vi måste kunna garantera hög kvalitet.
I december i år kommer Folkbildningsrådet skicka ut en ny enkät till landets folkhögskolor.
– Det är viktigt för oss att ha en aktuell helhetsbild av verksamheten för att kunna göra ett bra arbete och stödja folkhögskolorna.
Enligt Follkbildningsrådes undersökning 2018 hade 91 Folkhögskolor sammanlagt 176 filialer.