Läs senare

Fler arbetslösa ska styras mot folkhögskolan

utbildningArbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att anvisa fler personer till utbildning inom folkhögskolan. Beslutet innebär att arbetssökande kan studera i upp till ett år med bibehållen ersättning om det är motiverat för att kunna få ett jobb. Beslutet gäller från 1 november i år.

14 okt 2020

Var tredje arbetslös person som är inskriven på Arbetsförmedlingen saknar idag gymnasieutbildning samtidigt som det är brist på utbildad personal inom många yrken. Därför vill regeringen öka övergången från arbetslöshet till reguljär utbildning och folkhögskola. Arbetssökande ska kunna studera med bibehållen ersättning direkt efter att man blivit arbetslös.
– Fler arbetslösa kommer kunna studera med bibehållen ersättning när Arbetsförmedlingen bedömer att det behövs för att få ett jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.
Ytterligare en utvidgning är att också fler arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier får möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera med bibehållen ersättning. Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som bland annat ser till om utbildningen krävs för att öka arbetssökandes chanser att få jobb.
Under våren satsade regeringen pengar på att skapa 2000 utbildningsplatser inom olika bristyrken på folkhögskola med start i höst.  Intresset från folkhögskolorna var så stort att ansökningarna till Folkbildningsrådet täckte mer än dubbelt så många platser som det fanns Pengar för.
Totalt hade man beviljat 139 utbildningar på 112 folkhögskolor. Mer än sex av tio platser hade inriktningen vård och omsorg, vilket beror på att hälften av platserna var en del av regeringens särskilda äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid.
Utöver det finns utbildningar till bland annat socialpedagog, lärarassistent och trädgårdsmästare.