Läs senare

»Finns en tendens att inte se fackets värde«

av Staffan Myrbäck
06 apr 2017
06 apr 2017
Ann-Louise Marklund är lärare på Solviks folkhögskola och ordförande i Förbundet Folkhögskollärarnas nordligaste distrikt, Västerbotten och Norrbotten.

Vad har hänt med männen i facket? frågar jag Ann-Louise Marklund, ordförande i en distriktsstyrelse som nästan helt består av kvinnor i Folkhögskollärarnas nordligaste distrikt, Norrbotten och Västerbotten.

– Idag samlades vi för första gången efter årsmötet. Efteråt pratade vi lite om varför vi var så många kvinnor i styrelsen men vi var eniga om att kön egentligen inte hade någon betydelse. Det är inget vi gör någon stor sak av.

Ann-Louise Marklund har arbetat som lärare i svenska i tolv år på Solviks folkhögskola, ett par mil norr om Skellefteå. Innan dess arbetade hon som grundskollärare i tio år.

– Men jag fick folkbildningen med modersmjölken. Min bror som är mycket äldre än mig jobbade som biträdande rektor på Medlefors folkhögskola när jag var liten, så jag var på Medlefors och sprang. Sen har jag en fot i EFS sen barnsben och mina föräldrar var fackligt och politiskt aktiva, så det gick inte att undgå.

Som lärare arbetade hon också med svenska för invandrare och i abf.

Det blev lite problem när hon skulle berätta om sin dag på folkhögskola. Varje termin har Solvik en temavecka med pbl, problembaserat lärande.  Men när jag frågar henne vilket ämne de skulle arbeta med under veckan blev det stopp.

– Det är hemligt. Ingen får veta något i förväg, säger hon och skrattar.

När jag svarar att tidningen kommer ut efter att de haft sin vecka och lovar att inte yppa ett ord om saken innan dess, så vågar hon berätta.

– Temat är kött och okött. Vad ska man äta för att vara rättvisetänkande, etiskt och miljömässigt korrekt? Vi brukar spela upp ett drama eller visa en film så att de förstår vad ämnet är. De får skriva ned frågor, gå på föreläsningar, studiebesök och göra praktiskt arbete. De kommer bland annat gå och handla mat till en måltid som de sedan själva ska laga.

Så var det frågan om männen blivit osynliga i facket?

– Nej, det tycker jag inte. Jag tror det är en tillfällighet att styrelsen ser ut som den gör. Men det är nog inte så konstigt eftersom det är fler kvinnor än män i folkhögskolan.

Det närmaste året ska distriktet arbeta för att återuppväcka Pedagogdagarna. Förr träffades folkhögskollärare från olika folkhögskolor i distriktet för en gemensam dag med föreläsningar och möten.

– Vi har bildat en arbetsgrupp som ska titta på hur pedagogdagarna var utformade tidigare och hur vill vi att de ska se ut idag? Vårt mål är att genomföra en pedagogdag nästa år. Vi vill också öka den fackliga medvetenheten bland lärare. Det händer att man möter nyanställda som säger att facket är inget för dem.

ur Lärarförbundets Magasin