Läs senare

Faktatätt och lättläst om demokratins problem

LäsningHur kommer det sig att Sverigedemokraterna får ökat väljarstöd samtidigt som svenskarna blir allt mer toleranta till invandrare?

11 apr 2018

En förklaring till Sverigedemokraternas ökade väljarstöd är att de populistiska partierna lyckats koppla ihop invandring och mångkultur med brottslighet, hot om terrorism, ekonomisk stagnation och hot mot välfärden. »Det pågår ett slag om verklighetsbilden«, skriver Olle Wästberg och Daniel Lindvall i Folkstyret i Rädslans tid. De båda var ordförande respektive huvudsekreterare i den statliga demokratiutredningen som lämnades 2016. I sin bok tar de stöd av utredningens forskning för att analysera och föra fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.
Det växande stödet till populistiska partier behöver inte ha något att göra med ökad invandring. Länder med liten invandring, som Ungern, Finland och Polen, har framgångsrika populistpartier medan Kanada som tagit emot många invandrare inte har det.
Men den som söker en given och tydlig förklaring till den växande populismen och ett lika tydligt svar hur man ska bemöta den hittar inget stöd hos Wästberg och Lindvall. Det finns inga enkla förklaringar och svar, vilket jag tycker är bokens styrka.
Förutom populismen går de igenom de problem som demokratin står inför: allt mer försvagade och elitistiska partier, hur ekonomiskt starka lobbyister påverkar politiken och hur den gemensamma valdagen har gjort kommunalpolitiken osynlig.
Det är en faktatät men trots det lättläst bok de skrivit, med ibland utmanande fakta som ställer resonemangen på huvudet: till exempel att Trump och populismen även har vitaliserat demokratin genom att fler engagerar sig och röstar.
Wästberg och Lindvall har gjort ett gott dagsverke genom att sammanfatta, analysera och klokt resonera kring de problem demokratin står inför. Detta är en bok att organisera studiecirklar kring.
Staffan Myrbäck

ur Lärarförbundets Magasin