Läs senare

Ett spännande år med spännande händelser

Folkhögskolan fyller 150 år! HURRA, hurra, hurra!

20 feb 2018
Ett spännande år med spännande händelser
Ingela Zetterberg är ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna
Ingela Zetterberg är ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna

Året kommer att uppmärksammas framförallt på Hvilan, Önnestad och Lunnevads folkhögskolor som var de första folkhögskolorna i Sverige. Vi, Förbundet Folkhögskollärarna ska såklart också fira och uppmärksamma jubileet. Men, inte så mycket att minnas utan istället ta hjälp av er folkhögskollärare att berätta om vad är det att vara folkhögskollärare idag, 2018, 150 år efter starten. Hur är det att vara folkhögskollärare idag?

Vi ber er därför att skicka in era berättelser under året till: Arbetets museum, Arkivet, Laxholmen, 602 21 Norrköping. Eller mejla till: arkivet@arbetets museum.se.
En del kommer att publiceras men framförallt kommer Arbetets museum spara era berättelser för framtiden.

 

Valår 2018 står för dörren och redan har valrörelsen satt igång.
Ett val som kan påverka oss oerhört mycket. Vi har aldrig sett så tydligt att icke demokratiska rörelser får ta plats och i samhället. Inte bara i usa ser vi hur populismen breder ut sig. I Europa och även i Sverige tar den plats.

Vi tror gärna att fenomenet inte får någon makt i Sverige,
eftersom vår demokrati är stark. Det trodde vi om USA också.
Det kan lika gärna hända här att någon eller några får så mycket makt att de sätter demokratin ur spel.

Folkbildningen och folkhögskolorna har ett tydligt uppdrag, stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin (ett av statens fyra syften). Det måste vi ta på allvar, inte minst när vi har ett valår! Du har all möjlighet att verka för demokratin!

 

Avtalsrörelse 2018 är igång! Fokus är på lärarnas arbetssituation och den måste förbättras. För oss folkhögskollärare märker vi sakta en försämring i arbetssituationen. Det som övriga skolvärlden har märkt en längre tid spiller nu över på folkhögskolan.
Trenden måste stoppas!

Under de närmaste månaderna samtalas och förhandlas det om våra avtal. Förhoppningsvis har vi nya avtal i mars (landstingsfolkhögskolorna) och april (rörelsefolkhögskolorna).

ur Lärarförbundets Magasin