Läs senare

»En andra chans, jag tycker att det är ett fint uttryck«

RiksdagenDen 1 mars diskuterade riksdagen folkbildningen och riksdagsledamöterna tävlade i att berömma studieförbunden och folkhögskolorna.

11 apr 2018

Eva Lohman (m): Att folkbildningen är landets största kulturarena och en stor uppdragsgivare och arbetsmarknad för landets kulturarbetare är kanske vi inte alla tänker på.  Jag kan nämna att studieförbunden hade 375 000 kulturprogram med 20 miljoner deltagare år 2016. Folkhögskolorna hade 209 000 deltagare och 4 700 kulturprogram.
Tack vare folkbildningens stora spridning över landet kan folkbildningen säkra tillgången till kultur och kulturkompetens i hela landet och i olika grupper av befolkningen. Detta är inte minst viktigt på landsbygden och i glest befolkade områden.

Mattias Vepsä (s):Jag har under de senaste veckorna ägnat stor tid åt att besöka folkhögskolor i Stockholmsregionen… Eleverna uttrycker själva att de har funnit sin plats i tillvaron. Det är här allting faller på plats, och behörigheten till högre utbildning eller möjligheten till ett jobb är äntligen inom räckhåll. Många berättar om pedagogiken, de mindre grupperna och inte minst om hur lärarna har möjliggjort en mycket snabbare språkinlärning. Detta är en nyckel till snabbare etablering.  Men folkhögskolorna är inte bara behörigheter och yrkesutbildningar. Många skolor utgör också en viktig kulturinfrastruktur… där möjligheter ges till alla som vill ägna tid och kraft åt en hobby eller fritid kan få sitt intresse att växa inom olika inriktningar.

Roland Utbult(kd): Man talar om en andra chans. Jag tycker att det är ett fint uttryck. Man kan få en andra chans. När man har tappat glöden och intresset för skolan kan man komma in på folkhögskolan och få en nytändning. Det skulle kunna betyda väldigt mycket.

Ur riksdagens protokoll 1/3 2018

ur Lärarförbundets Magasin