Läs senare

Efterlyser akut stöd till folkhögskolor

Folkbildingsrådet efterlyser ett akut stöd till folkhögskolor för att klara effekterna av pandemin.

10 feb 2021

I en sammanställning från i höstas visade Folkbildningsrådet att folkhögskolorna förlorat flera hundra miljoner kr i intäkter på grund av minskat antal korta kurser, intäktsbortfall för internat, kök, konferenser och uteblivna bidrag på grund av färre anvisningar från Arbetsförmedlingen. I en skrivelse till Utbildningsminister Anna Ekström skriver Folkbildningsrådet att endast elva av de 155 folkhögskolorna har kunnat ta del av det statliga omställningsstödet. ”Det visar på att det stödet inte är anpassat efter folkhögskolornas behov”, skriver rådet.