Läs senare

»Det viktiga är inte att få jobb efteråt«

Månadens linjeUtbildningen till Solcellstekniker handlar om att ta makten över sig eget liv, säger Williams Pereira, lärare på Eskilstuna folkhögskola

28 maj 2018

Williams Pereira är maskiningenjör, biträdande rektor och lärare på Eskilstuna folkhögskolas nystartade yrkesutbildning för solcellstekniker, en utbildning de genomför tillsammans med Johan Ehrenbergs tidningskoncern etc, som har investerat i en stor solcellspark utanför Katrineholm.

Men när Pereira talade om kursen på Vestlunddagarna på Tollare folkhögskola i april talade han inte så mycket om solcellsteknik. Själva yrkeskursen är ointressant, menade han. Inte heller är det intressant om deltagarna får jobb efteråt, även om förutsättningarna är mycket goda. Solceller är en marknad som växer så att det knakar. Marknaden fördubblas varje år och bristen på personal är stor.

– Arbetsgivare hör av sig till oss och vill rekrytera våra deltagare innan de ens är klara.

Det viktiga för Williams Pereira är folkbildningen och att utbildningen skapar förutsättningar för människor att frigöra sig själva.

– Det är jättebra om våra solcellstekniker får jobb efteråt men det är också bra om de bestämmer sig för att göra något annat. Det viktigaste är att de fått en förståelse och en insikt om att de kan ta makten över sina egna liv för att göra något de önskar i framtiden.

Williams Pereira tar avstamp i filosofen Immanuel Kants definition att upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Människan måste förlita sig på sitt förnuft och inte låta sitt liv avgöras av tradition, tillfälliga vanor och invanda tankemönster. För Williams Pereira handlar utbildningen om demokrati och människans frigörelse.

Det är jättebra om deltagarna får jobb men det är inte det viktigaste menar William Pereira, lärare på Eskilstuna folkhögskola.

–  Vi måste förbereda våra deltagare ur andra aspekter, så att de själva kan välja nya kunskapsvägar och inte stanna vid att de har lärt sig allt om solceller och tror att det räcker. Därför behöver vi lära oss om energisektorn, klimat och miljö ur ett historiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Hur påverkar det samhället? Och hur påverkar det ur ett ekonomiskt perspektiv? Hur ska man använda energin på ett demokratiskt och hållbart sätt? Hur använder vi kunskaper till att utveckla demokratin i samhället?

På frågan vad deltagarna säger när de upptäcker att utbildningen inte bara handlar om solteknik svarade han:

– I utvärderingarna framkommer att de hade förväntat sig en nästan fyrkantig utbildning med bara tekniska yrkeskunskaper. Nu fick de med sig något de inte hade förväntat sig.