Läs senare

»Det innebär att studielånet inte behöver betalas tillbaka«

Avlyssnat i riksdagenFolkhögskoledeltagare slipper betala tillbaka studielånet de veckor de inte kunnat ha klassrumsundervisning. Det svaret fick Lotta Olsson (M) som frågat vad regeringen gör för deltagare som hoppat av pga pandemin vid en utfrågning i riksdagen.

10 feb 2021

Lotta Olsson (M): ”Många som studerar på våra folkhögskolor har sökt denna typ av utbildning eftersom man behöver arbeta i en miljö där lärarledda lektioner i klassrum dominerar… Stängningen av våra folkhögskolor till följd av pandemin har därför varit förödande för dessa elevers studier. Många hoppar av studierna tills folkhögskolan öppnar igen. Men dilemmat kvarstår att man har tagit studielån under en tid man egentligen inte har kunnat studera på det sätt man avsett – studielån som ska betalas tillbaka av studenter och som gör att man kanske inte vågar ta mer studielån av rädsla för att inte kunna betala tillbaka eller för att hamna i en skuldfälla.

Avser ministern att vidta åtgärder för att minska de studielån som tagits för utbildning på våra folkhögskolor, där studierna bygger på klassrumsundervisning och där denna sorts undervisning ställts in till följd av pandemin?”

Matilda Ernkrans (S): ”En av åtgärderna som genomförts är att studerande som saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, fortsatt får behålla sina studiemedel för den period det har beviljats för. Det kan till exempel handla om att en utbildningsanordnare inte kan erbjuda utbildning eller andra omständigheter som den studerande inte kan råda över. Detta kombineras med generösa regler för avskrivning, vilket innebär att studielån för sådana veckor där den studerande saknat möjlighet att bedriva minst hälften av sina studier ska skrivas av. Det innebär att lånet inte behöver betalas tillbaka för de veckorna.”

Riksdagens protokoll, 22/12 2020