Läs senare

”Det är läsningen som är grejen för mig”

Min dag på folkhögskolaHan har fått flera priser i sitt arbete som bibliotekarie. Nu har han växlat om till läraryrket och arbetar på Botkyrka folkhögskola.

17 Okt 2017
”Det är läsningen som är grejen för mig”
Skälet till att Peter Björkman sökte jobbet som lärare är att arbetet som bibliotekarie inte bara handlar om litteratur och läsecirklar.

I fjol fick Peter Björkman svensk biblioteksförenings pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. I våras fick han Svenska Akademiens bibliotekariepris. I höstas, efter sju år som bibliotekarie, började han arbeta som lärare på Botkyrka folkhögskola.

Peter Björkman är 40 år och hade det blivit som föräldrarna ville skulle han inte ha börjat läsa filosofi på universitetet. Han var 28 år, hade jobbat på lager, posten, i matvaruaffär. Han hade fast jobb och lön. Att börja studera utan några säkra framtidsutsikter tyckte inte föräldrarna lät så bra. Men han ville något mer och läste så småningom till bibliotekarie, som ledde till biblioteket i Botkyrka, en kommun med den lägsta medelinkomsten i Stockholms län och som är en av de kommuner i Sverige med den högsta koncentrationen av personer med utländsk bakgrund.

– Redan från början blev det min uppgift att utveckla samarbete med vuxenutbildningen i Botkyrka, SFI. Biblioteket är ju en verksamhet som ska nå alla, ska jobba inkluderande och sänka trösklar.

Han startade läsecirklar tillsammans med människor inom psykiatrin, äldreomsorgen och arbetsmarknaden där man läste skönlitteratur och facklitteratur. Inspirationen fick han från en kollega i Norrköping.

– Hon arbetade med läsecirklar för missbrukare, tillsammans med socialtjänsten. Man behöver inte bara snacka, det är bara att sätta igång och få saker att hända, skapa ringar på vattnet.

Men skälet till att han sökte jobbet som lärare är att arbetet som bibliotekarie inte bara handlar om litteratur och läsecirklar. Det är administration, inköp, posthantering, möten.

– Det är läsningen som är den stora grejen för mig. Det jag uppskattade mest var studiecirklarna och språkcaféerna.

Steget till Botkyrka folkhögskola och som lärare i svenska och svenska som andraspråk var inte heller så långt, varken geografiskt eller pedagogiskt. Vid intervjun har han bara jobbat två veckor på folkhögskolan. Han försöker få in läsning så mycket som möjligt på sina lektioner men det blir också andra saker, som grammatik.

– Där har jag massvis att lära mig av mina kollegor. Det är verkligen ett lärande för min del från morgon till kväll. Det är otroligt intensivt eftersom terminen just har startat.

Naturligtvis kommer han att få arbeta en del med Botkyrka folkhögskolas eget bibliotek.

– Jag ska lägga fokus på tillgängligheten, att fånga upp dem med läs- och skrivsvårigheter och registrera konton på Legimus.se, tidigare Tal och punktskriftsbiblioteket. Det är speciellt anpassat för personer med dyslexi eller andra former av läs- och skrivsvårigheter.

ur Lärarförbundets Magasin