Läs senare

”Det är inte så stor löneskillnad”

IntervjuBengt Wensmark är ny ombudsman för Folkhögskollärarna sedan 1 oktober. Han ersätter Jonas Bergman som i fortsättningen ska arbeta med arbetsrättslig rådgivning hos Arbetsgivaralliansen.  


04 Dec 2017
”Det är inte så stor löneskillnad”
– Tar man bort de statliga statsningarna är det inte så väldigt stora skillnader i lön mellan gymnasielärarna och folkhögskollärarna, säger Bengt Wensmark, ny ombudsman för Folkhögskollärarna.

Bengt Wensmark har arbetat som ombudsman för Lärarförbundet i Malmö sedan 2004. Men efter att Folkhögskollärarna inledde sitt samarbete med Lärarförbundet 2010 har han arbetat mycket med folkhögskolorna.

– Jag var den regionsombudsman på lärarförbundet som hade ansvar för folkhögskollärarna i Skåne. Jag jobbade tillsammans med Folkhögskollärarnas distrikt men också med enskilda lokalavdelningar som behövde stöd och hjälp.

Innan han blev ombudsman arbetade Bengt Wens-mark som förskollärare och fritidspedagog. Han är bosatt i byn Stehag utanför Malmö där han bott i 35 år. Och där ska han också arbeta i fortsättningen.

– Vi har kommit överens om att jag jobbar merparten av tiden från Skåne. Sen är jag på centrala kansliet en dag i veckan. Idag är jag t.ex. i Stockholm. Jag måste ju knyta kontakter med människor, som i mitt fall med Arbetsgivaralliansen och IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer).

Bengt Wensmark ska framför allt arbeta med facklig information, förhandlingar, ta hand om frågor som gäller pensioner och försäkringar och medverka i förbundets utbildningar.  Att han blir ombudsman för Folkhögskollärarna innebär inte att han ska resa runt till folkhögskolor i hela Sverige.

– Min anställning är för värdefull för att jag ska åka på allt i Sverige när Lärarförbundet har regionskontor som ligger mycket närmre.

Sen kan man få kontakt med dig via telefon?

– Absolut, men jag vill i första hand att medlemmar och förtroendevalda använder sig av »kontakten«, dit du både kan mejla och ringa. De kan i de flesta fall svara på medlemmars frågor. I de fall de inte kan svara slussar de dig vidare till Ingela eller mig. Kontakten är ett väldigt användbart och lättanvänt forum för vanliga medlemmar och förtroendevalda. Med det har jag inte sagt att de inte får ringa till mig men på Kontakten och Lärarförbundets webbplats finns väldigt mycket material som också folkhögskollärare har nytta av. Och det är dessutom lärarspecifikt material.

Finns det någon typisk fråga som bara gäller folkhögskolan?

– Nej, det kan vara allt ifrån en medlem som känner sig utsatt på något sätt av en arbetsgivare, mobbad, kränkt eller av hög arbetsbelastning. Men de är inte yrkesspecifika för folkhögskollärare. De finns ju i hela utbildningssektorn. Folkhögskolan särskiljer sig inte.

Nu har vi också en lönerörelse på gång. Vad kan vi förvänta oss där? Folkhögskollärare har ju en lägre lön jämfört med gymnasiet.

– Ja, men samtidigt när man tittar i lönestatistiken och tar bort de statliga satsningarna är det inte så väldigt stora skillnader.

Finns det något du skulle säga särskiljer lärarna i folkhögskolan?

– Det jag märker mer bland folkhögskollärarna jämfört med andra lärare är att folkhögskollärare ofta pratar om lärarjobbet innan de pratar om medinflytande och arbetsmiljöfrågor. De har folkbildningsrötterna med sig när man pratar med dem.

De är engagerade i sitt arbete.

– De är väldigt engagerade i folkbildningen. Om jag grovt generaliserar är det väl det som är anmärkningsvärt som jag ser det.

 

ur Lärarförbundets Magasin