Läs senare

De estetiska utbildningarna på Wik stoppas till hösten.

estetiska utbildningar stoppasKulturnämnden i Region Uppsala beslutade 26 maj att stoppa alla intag till Wiks kulturutbildningar i höst. Beslutet innebär att man istället utökar allmän kurs på Wik från och med hösten.

27 maj 2020

Som väntat beslutade Region Uppsalas kulturnämnd på sitt möte 26 maj att stoppa intaget till de estetiska utbildningarna på Wiks folkhögskola. Nämndens ordförande, Cecilia Linder, anger som orsak arbetsmiljöproblemen på skolan, alltså konflikten mellan ledningen och lärarna på skolan, samt att man vill ha ett mer flexibelt kursutbud. Under våren har regeringen beslutat att skjuta till pengar för platser i allmän kurs. Platserna är fullt finansierade av staten medan regionen är medfinansiärer för kulturutbildningarna.

Nämndens beslut innebär att kulturdirektören får i uppdrag ”att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem vid Wiks folkhögskola” och stoppa intag till samtliga estetiska särskilda kurser hösten 2020. Kulturdirektören ska även lämna förslag på inriktning för Wiks folkhögskola inför 2021. Förslaget  ska beakta hur folkhögskolans estetiska profil ska tas tillvara och bidra till en ökad flexibilitet i kursutbudet.
– Vår inriktning är ju att vi ska ha estetiska utbildningar framöver men vi behöver göra en omstart av vår skola, sade kulturnämndens ordförande Cecilia Linder när Folkhögskolan intervjuade henne några dagar innan nämnden tog sitt beslut.

Kulturförvaltningens hänvisningar till arbetsmiljöproblemen har varit ett återkommande inslag det senaste halvåret. Men enligt en intern rapport, daterad 30 mars i år, skriven av konsulten Christina Thunberg, hade ”skolan fått tillbaka sin arbetsro och alla anställda samverkar för att göra det bästa för deltagarna.” I samband med coronakrisen skrev hon att lärarna ”varit kolossalt samarbetsvilliga, kompetenta och aktiva. Allt har gått över förväntan.”

I rapporten pekar hon istället på beslut av kulturförvaltningen som lett till en oklar och otydlig ledning av skolan, beslut som också försvårat arbetet för lärarna. På frågor om rapporten svarade den tillförordnade kulturdirektören Lotta Åstrand att rapporten inte var något man hade beställt och därför inget man tog fasta på.

Cecilia Linder (M) är Ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd.

Även nämndens ordförande, Cecilia Linder, har hänvisat till arbetsmiljöproblemen på skolan och att ledningen och lärarna inte har kommit överens om hur skolan ska styras. Inte heller Linder vill kännas vid rapporten:
– Vi hade ju inte beställt den. Hon har gjort saker som vi inte bett henne att jobba med. Så jag har faktiskt inte tagit någon större hänsyn till vad hon skriver. Sedan kan jag inte säga mer än att det finns en konflikt.
Men det var ju förvaltningen som anlitade Thunberg och hon skriver att problemen ligger hos ledningen och hur man styr skolan.
– Det är hennes bild och det var inte det hon var anlitad för att tycka. Vi anlitade henne för att vara ett chefsstöd och jobba med medarbetarsamtal och sånt som hade med arbetsfrågor att göra.
Att hon var anlitad av förvaltningen spelar ingen.
– Vi har vägt ihop en stor samlad bild. Det är vad förvaltningen lagt fram och det är förvaltningens förslag att pausa de estetiska linjerna. Vi vill ha en folkhögskola som är mer flexibel i sitt kursutbud och som kan ändras beroende på omvärldens behov, till exempel nu när staten kommer med öppningar med kurser för personal i vård och omsorg. Det är det som är kärnan i vår omstart.

Idag finns 14 lärare på del- och heltid på skolans konstnärliga utbildningar.
Vad ska ni göra av lärarna under den tiden?
– Det blir antagligen övertalighet.
Tror ni att ni får tillbaka lärarna om ett år?
– jag vill inte uttala mig om det. Som politiker fattar vi beslut om att det ska göras ett nytt förslag inför hösten 2020 och hösten 2021. Det är förvaltningen som utformar det, sköter förhandlingar med facket, tittar på övertalighet och vad man gör med personalen. Det är inte mitt jobb.