Läs senare

Riksdagsmajoritet för utbyggnad av folkhögskolan

Regeringens budgetCenterpartiet stödjer regeringens folkbildningsanslag och utbyggnaden av folkhögskolan på 380 miljoner kr.

13 okt 2017

I sin skuggbudget skriver Centern:

Folkhögskolans uppdrag (bör) utökas genom möjlighet till fler att studera på folkhögskola, samt möjlighet för fler folkhögskolor att bedriva språkintroduktionsprogram för nyanlända på gymnasienivå.

Står centerpartiet fast vid sitt stöd har regeringens anslagshöjning till folkbildningen en majoritet i riksdagen. Liberalerna säger däremot nej och avslår pengarna till utbyggnaden av folkhögskolan. I sin skuggbudget skriver partiet:

Även kristdemokraterna verkar ställa sig bakom utbyggnaden, även om man minskar bidraget till folkbildningen med 50 miljoner kr i jämförelse med regeringens förslag.  KD minskar också 95 miljoner kr på Svenska från dag 1 i jämförelse med regeringen och lägger istället 600 miljoner kr på asylprogrammet med bland annat undervisning i kvalificerad Svenska för invandrare.

Liberalerna avvisar i huvudsak denna utbyggnad då vi bedömer att den är alltför stor och snabb för att kunna genomföras utan urholkad kvalitet.

Sverigedemokraterna avslår regeringens utbyggnad och minskar budgetposten med 298 miljoner kr. Totalt minskar SD regeringens folkbildningsanslag med 770 miljoner och avslår också regeringens förslag på 170 miljoner kr till särskilda insatser inom folkbildningen som riktar sig till asylsökande.

Moderaterna avvisar också utbyggnaden av folkhögskolan. I jämförelse med regeringens budget  minskar man folkbildningsanslaget med 460 miljoner kr.

ur Lärarförbundets Magasin