Läs senare

Attacken mot folkhögskolan

RedaktörenSverigedemokraterna vill dra bort en miljard från folkbildningen och lägger förslag i riksdagen att allmän kurs i folkhögskolan ska få utgöra högst 15 procent, en reducering med 7 000 platser i folkhögskolan.*

av Staffan Myrbäck
17 feb 2019
17 feb 2019

Botkyrka är en kommun utanför Stockholm där mer än varannan invånare har utländsk bakgrund. Mitt i byn, eller närmare bestämt Hallunda, finns Botkyrka folkhögskola som ni kan läsa om i vårt reportage om skolan. Här satsar man på att ge flyktingar och nysvenska kvinnor ett socialt andrum där de får lära sig svenska samtidigt som de lär sig att arbeta som försäljare i butik. Invandrarkvinnor är den grupp som har högst arbetslöshet i Sverige och rapporter visar att de ofta isoleras i hemmen, där de tar hand om hem och familj, med små möjligheter till kontakt med andra människor i det svenska samhället. Språket begränsar dem i deras kontakter med barnens lärare och annan personal i förskola, fritids, skola, sjukvård och Arbetsförmedlingen. På Botkyrka folkhögskola och många andra folkhögskolor får dessa kvinnor en chans att lära sig svenska och om det svenska samhället. De får möta andra kvinnor i en liknande situation och också känna en gemenskap samtidigt som de tar de första stegen ur sin isolering och till ett arbete.

Frågan är vad det skulle bli kvar av detta om Sverigedemokraterna fick bestämma. Sverigedemokraterna talar ju sig gärna varma för att invandrare måste integreras i det svenska samhället. Men i den budget de lade fram i riksdagen vill de minska folkbildningsanslaget med närmare en miljard. De vill dra bort 770 miljoner kr från folkhögskolornas allmänna kurser och de vill ta bort 170 miljoner kr till särskilda insatser inom folkbildningen, dvs språkkurser för nyanlända, utbildning i demokrati etc. Sverigedemokraternas budget innebär ett dråpslag mot kurser som Botkyrka folkhögskola kan erbjuda nysvenska och nyanlända kvinnor och som ger dem möjligheten att lära sig svenska och integreras i det svenska samhället.

Dessutom har en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter motionerat om att allmän kurs ska få utgöra högst ”runt 15 procent” i folkhögskola. I allmän kurs går idag 11 400 studerande på landets folkhögskolor, knappt 40 procent av alla långkursdeltagare. Sverigedemokraternas förslag innebär att drygt *7000 platser i allmän kurs skulle försvinna! Trots att antalet platser byggdes ut förra året är det fortfarande högt söktryck till varje plats. Allmän kurs hade 21 800 sökande till  12 300 planerade platser, 1,5 sökande till varje plats!

Sverigedemokraternas förslag skulle även slå mot alla dessa ungdomar som av olika skäl inte klarat av gymnasiet. En av fyra elever hoppar idag av gymnasiet. I folkhögskolan får många av dessa som har svårigheter av olika slag en andra chans. I folkhögskolan har de likt Ludwig Jansson, som vi skriver om i reportaget om Kävesta folkhögskola, hittat både lusten att studera och fått ett framtidshopp.

Sverigedemokraternas budget för folkhögskolan slår både mot ungdomar som i folkhögskolan får en andra chans och mot nya svenskar och nyanlända som vill lära svenska, få ett arbete och komma in i det svenska samhället.

*Fotnot: Beräkningarna har justerats jämfört med de som publicerats i papperstidningen.