Läs senare

”Att undervisa är så mycket mer än att hålla lektioner”

Min dag på folkhögskola Sedan i höstas forskar Elin Fagernäs om vad det är folkhögskollärare gör för att skapa trygga relationer för deltagare.

Elin Fagernäs är den första folkhögskolläraren som fått ta del av ett nyinstiftat forskarstipendium som delas ut av Förbundet Folkhögskollärarna och därmed möjlighet att forska på halvtid.
– Jag jobbar som sjukgymnast och har kuratorsfunktion varannan vecka och är tjänstledig att forska varannan vecka.
Elin Fagernäs arbetar på Vindelns folkhögskola i Västerbotten sedan 2012, då hon anställdes som pedagog och kursföreståndare på Hälsopedagogutbildningen.
– Sen i höstas är det andra lärare som jobbar med utbildningen. Jag har klivit in som fysioterapeut med kuratorsfunktion i Studerandehälsan på skolan.
I studerandehälsan arbetar hon tillsammans med en socionom, en socialpedagog och en arbetsterapeut. Hon- har både individuella samtal och undervisar i klasserna om stresshantering, sömnproblematik men också om arbetsmiljö, ergonomi, kommunikation och grupprocesser.
– Jag vill ge dem redskap så att de själva ska kunna hantera sitt eget mående och bli självständiga.
Hösten 2016 påbörjade hon folkhögskollärarprogrammets tvååriga distansutbildning i Linköping. Forskningen är en vidarutveckling av ett examensarbete, där hon gått vidare med frågeställningen om hur pedagoger skapar trygga relationer i klassrummet.
– Det är ju mycket prat om att vi ska ha bra relationer men det är sällan vi pratar om hur och vad som krävs för att få till ett klimat där man känner sig trygg nog att bjuda på sig själv och ställa frågor som kanske känns dumma.
Hon har intervjuat tio pedagoger på folkhögskolor runt om i landet och har även pratat lite med deltagare.
– Hur gör vi för att få till de här mötena? Och när? Är det i klassrummen eller utanför klassrummen? Är det på kvällstid när man har samtal eller skickar mejl varandra?
Vad har du kommit fram till?
– Ju mer jag vet om en person, ju lättare kan jag möta personen. Ju tryggare det är i klassrummet, ju mer delaktig blir deltagaren och tar ansvar för sin egen utbildning, som att våga stå upp och prata och kanske hålla i en lektion.
Finns det något som väger tyngre än annat?
– Jag tror att det också handlar om vem man är som lärare, hur intresserad jag är att lära känna individerna, att det ska finnas ett intresse och en nyfikenhet och att få förutsättningar att jobba med relationsbyggande, inte bara ha fokus på kunskapshöjande.
I mars ska hon vara klar med sin rapport.
– Men jag skulle vilja forska mycket mer! Egentligen vill jag synliggöra ”mjukvaran”, som inte alltid går att se med siffror och jag vill att den ska värdesättas. Det är inte alltid så lätt att förklara vad man gör.

ur Lärarförbundets Magasin