Läs senare

» Att miljarder inte redovisas offentligt är problematiskt«

Avlyssnat i riksdagenEn riksdagsledamot ifrågasatte att insynen hos Folkbildningsrådet var begränsad. Folkbildningsministern svarade att han har fel.

28 maj 2018
Jan R Andersson är moderat riksdagsman

Jan R Andersson (M): ”Varje år delar Folkbildningsrådet ut drygt 4 miljarder kronor i bidrag till studieförbund och folkhögskolor. Då Folkbildningsrådet inte är en myndighet ställs inga krav på denna ekonomiska förening att följa offentlighetsprincipen eller andra kontrollsystem. Alltså är tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet mycket begränsad. Att miljarder av skattebetalarnas pengar inte redovisas offentligt är mycket problematiskt och kan leda till både korruption och bedrägerier.

Det är oacceptabelt att användningen av skattebetalarnas pengar inte redovisas enligt offentlighetsprincipen. Det är något som myndigheter är skyldiga att göra, och det borde vara fallet även för Folkbildningsrådet.”

 

Statsråd Anna Ekström
Gymnasieminister
Kunskapslyftsminister
Utbildningsdepartementet

Anna Ekström (S): Som alltid när det gäller skattebetalarnas pengar krävs en god kontroll och transparens kring hur medlen används. Det gäller även folkbildningen. Tvärtemot vad Andersson påstår i sin fråga ställs det därför krav på Folkbildningsrådet, både kring handlingars offentlighet och redovisning av statsbidraget. Grundpremissen för Anderssons fråga är därmed felaktig.

Samma bestämmelser i tryckfrihetsförordningen som reglerar rätten att ta del av handlingar hos en myndighet gäller även för handlingar hos Folkbildningsrådet i verksamheten med fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund. Detta följer av bilagan till offentlighets- och sekretesslagen… Enligt riktlinjerna ska Folkbildningsrådet även redovisa fördelningen av statsbidrag. Avslutningsvis har Statskontoret fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av folkbildningen utifrån syftena för statsbidraget.”

Ur riksdagens protokoll 1 mars 2018

ur Lärarförbundets Magasin