Läs senare

Att delta eller  inte delta – det är  den stora frågan

Bernt GustavssonÅrets bokmässa har blivit något av en brännpunkt för olika ställningstaganden. Misstaget, att tillåta Nya tider att delta, ligger hos arrangörerna tycks de flesta mena.

01 sep 2017

Det finns goda argument för att både delta och att avstå eller söka alternativ. Ett alternativ finns på litteraturhuset och Världskulturmuséet, dit flera och andra, mer radikala arrangörer sökt sig. De som valt att ändå delta har antingen haf

Bernt Gustavsson är författare professor i pedagogik och har arbetat i många år som folkhögskollärare.

t yttrandefriheten som argument, eller att ”ta striden” med extremhögern och Nya tider. De som avstått protesterar mot att arrangörerna trots all kritik låtit Nya tider stå där med sin monter. Ett annat exempel är mitt eget nuvarande förlag som i sin monter väljer att ställa ut endast en bok, ”Om judefrågan” av Sartre, och att arrangera ett seminarium om bildning på Världskulturmuséet.

Temat för årets mässa är bildning. Alternativet har tydligare formulerats i termer av folkbildning och har fler antirasistiska och radikala arrangemang. Den reguljära har länge kritiserats för att vara ett kommersiellt jippo, något som alternativet söker undkomma genom att ha lägre priser och att profilera sig mot folkbildning. Att delta eller inte delta är en fråga som har en liknande karaktär som Shakespeares ”att vara eller inte vara”. Hur man än väljer så är det både rätt och fel. Det är rätt att protestera mot diskriminerande och rasistiska organisationer och uttryck genom att vara där, det är fel att lämna dem fritt utrymme genom att inte vara där.

I folkhögskolans historia finns nazistiska exempel, liksom det finns en stark antinazistisk tradition. I dessa ”nya tider” finns, inte minst på Sverigedemokraternas hemsida försök att finna exempel i folkhögskolans tradition på företrädare, tänkta att använda för deras syften. Det finns skäl till att delta aktivt, på det ena eller det andra, i en så unik händelse som att ett av Sveriges mest välbesökta kulturella arrangemang har bildning som huvudtema. Här är det på sin plats att tala för en demokratisk icke-diskriminerande syn på bildning som har folklig förankring. Med folket menar vi då ”alla människor” och deras lika värde. Själv deltar jag i båda arrangemangen.