Läs senare

Anna Ekström: ”Det här är en fråga vi följer”

Anna Ekström har svarat skriftligt hur hon ser på de problem som lärarna på Västerbergs folkhögskola tar upp i reportaget.

08 sep 2018
– Varje situation är unik och det beror på när personen kom till Sverige, svarar folkhögskoleministern  Anna Ekström, på frågan hur unga nyanlända ska göra när de inte har råd att läsa klart på folkhögskola.

– Det är en komplicerad­ situation. De senaste åren har det kommit många unga till Sverige som både behöver lära sig språket men också skaffa sig en utbildning. Många har dock kommit medan de varit i åldern för att påbörja grundskolan eller gymnasieskolan, då oftast på introduktionsprogram och språkintroduktion. Det är en viktig anledning till att vi satsar 300 miljoner kronor per år för högre kvalitet på introduktionsprogrammen och vi har också lagt en proposition till riksdagen som röstades igenom i våras som stärk­er introduktionsprogrammen bland annat genom att införa en garanterad undervisningstid om 23 timmar per vecka, en undervisningstid som i vissa fall varit så låg som tio timmar, säger Anna Ekström

– Är du under 20 år har du studiehjälp, något vi höjt med 200 kronor per månad i år och är du över 20 år har regeringen höjt bidragsdelen i studiemedlet med ca 300 kronor per studiemånad och för den som saknar slutförd grund- eller gymnasieutbildning är det möjligt att få det högre bidraget för att minska ekonomiska hinder för studier. För de som är äldre finns studiestartsstödet för att få personer med kort tidigare utbildning och som står långt från arbetsmarknaden att påbörja studier.

Om det inte finns planer på att förändra reglerna, hur tycker du att unga nyanlända ska göra i denna situation?

– Varje situation är unik, det beror på när personen kom till Sverige, om personen har haft möjlighet att gå i grund- eller gymnasieskolan och i sådana fall hur länge och självklart hur mycket tid som beräknas för att kunna slutföra sin utbildning. Det här är en fråga som vi följer, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin