Läs senare

Allmän kurs i Molkom: ”Vi utgår från Agenda 2030”

Månadens linjePå Molkom är Agenda 2030 inskriven i kursplanen i allmän kurs och är obligatorisk.

15 okt 2020

År 2015 beslutade FN om globala mål, Agenda 2030, för att utrota all fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna och säkerställa en varaktig planet. Man tog fram 17 globala mål och 169 delmål. De senaste åren har allt fler folkhögskolor skrivit in de globala målen som en del i sin verksamhet. Det kan gälla omställning i kök och fastigheter, temadagar kring miljö och mänskliga rättigheter till att de blir en del i undervisningen.

På Molkoms folkhögskolas filial i Karlstad har man Agenda 2030 som profil i allmän kurs. Målen är inskrivna i kursplanen och genomsyrar utbildningen. En halv dag i veckan arbetar deltagarna med Agenda 2030, som är obligatoriskt för alla som studerar på filialen.

–  Vi har haft det sedan 2017, då vi ville ha en profil som skulle fungera som kompass och vara aktuell i samhället och över en längre tid. En annan anledning är att vår huvudman, region Värmland har som krav att Agenda 2030 ska finnas med i all verksamhet, säger Irja Eklund Altensten, biträdande rektor och ansvarig för verksamheten i Karlstad.

De globala målen är omfattande, alltifrån sociala frågor som utrota fattigdom, god utbildning, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor till miljö och hållbarhet. Har man något särskilt fokus på Molkom?

– Tidigare arbetade vi mer intensivt med mänskliga rättigheter. Det gör vi fortfarande men idag utgår vi mer brett från de globala målen, särskilt de sociala: jämställdhet, minskad ojämlikhet och fredliga och inkluderande samhällen. Vi är också tydliga med att visa vilka ämnen inom de gymnasiegemensamma ämnena som ingår i Agenda 2030. Deltagarna vet till exempel på vilket sätt naturkunskap, historia, samhällskunskap och svenska ingår.

I Karlstad har man fyra klasser i allmän kurs där man under halvdagen arbetar gemensamt. Deltagarna får lyssna till föreläsningar och välja ämnesområden utifrån intresse.

– Då arbetar de med andra som har samma intresseområden som de fördjupar sig i. Då kopplar vi målen till ett specifikt ämne, till exempel svenska mynnar ut i att de skriver en rapport. Eller samhällskunskap och naturkunskap där till exempel diskussionen kring källor och källkritik är central.

Hälften av de globala målen berör ju miljön på olika sätt, hur jobbar ni med det?

– Till exempel startade något de kallade Redesign. Vi köpte in symaskiner där de sedan återanvände och sydde om textilier till andra användningsområden. De startade en ”vegovägg” om vad man ska tänka på när man väljer mat. Och de har kommit med förslag på hur skolans återvinningssystem kan utvecklas.

Som ett stöd för folkhögskolorna har Folkhögskolornas Serviceorganisation, FSO, satsat på fortbildning i Agenda 2030, hel eller halvdag. Man har utbildat ett tjugotal folkhögskollärare som kommer ut och deltar i fortbildningen av lärare på folkhögskolorna.