Läs senare

85

04 Dec 2017

I folkhögskolornas allmänna kurser har 85 procent av deltagarna enbart förgymnasial utbildning. Resterande 15 procent har ofullbordade gymnasiestudier, 3-årigt gymnasium eller eftergymnasial utbildning. I Särskild kurs har 55 procent fullbordat gymnasium och 22 procent eftergymnasial utbildning.

ur Lärarförbundets Magasin