Läs senare

Ålsta startar allmän yrkeskurs

Allmän yrkeskursÅlsta folkhögskola startar i höst en ny typ av Allmän kurs i höst, Allmän yrkeskurs, där studerande får läsa in gymnasieämnen samtidigt som de tar de första stegen i en yrkesutbildning.

06 sep 2019
Nu får deltagare på Ålsta folkhögskola möjlighet att läsa allmän yrkeskurs och ta de första stegen i en yrkesutbildning som t. ex. fastighetsskötare.

I den nystartade Allmän yrkeskurs på Ålsta får de studerande, förutom att läsa in gymnasieämnen ,förbereda sig för någon av de tre olika yrkena fastighetsskötare, lärarassistent och vårdbiträde. När de är färdiga har de sedan möjlighet att t. ex. söka yrkeshögskolan.

– Det här har vi funderat på i många år, säger Karin Svensson Draxten, enhetschef på Ålsta folkhögskola i Sundsvall.

Hon har jobbat på folkhögskolan i tio år, som pedagog i allmän kurs och sedan som enhetschef.

– För tio år sedan hade vi få deltagare som behövde väldigt mycket stöd. Idag är det 90 procent. Det är deltagare som på sin höjd tänker att de en dag ska klara av att slutföra sina gymnasiestudier. Sen har de inte vågat tänka längre, att de ska utbilda sig till ett yrke.

– Vi funderade på om man kunde göra en yrkesdel i allmän kurs för dem som bara hade två, tre kurser kvar för att få sin gymnasiekompetens. Vi har t. ex. deltagare på vår skola som inte varit helt klara och som kanske skulle vara intresserade av något av dessa yrken för att sedan söka vidare till yrkeshögskolan.

En annan grupp man vill nå är de så kallade hemmasittarna som blivit allt fler, ungdomar som av olika skäl inte går till skolan. Enligt Skolverket rör det sig om 5 500 skolungdomar.

Hur kom man då fram till just dessa tre yrken?

–  En kollega inom förvaltningen i Region Västernorrland kartlade alla bristyrken inom i regionen och just inom dessa yrken rådde det stor brist.

Under sommaren gick man ut med att man startade allmän yrkeskurs.  Hur har det då gått?

– Än så länge har det varit få sökande och ingen alls som sökt till fastighetsskötare . Men vi kommer att ha löpande intag. Att ingen söker fastighet är ett problem även på gymnasiet. Det är få som vill jobba i branschen. Och om det visar sig att den inriktningen inte lockar några får vi väl titta på andra bristyrken.

Däremot ser det bättre ut vad gäller lärarassistenter. Där har man tio sökande men vill ha fler.

– Vi gick ut med annonsen i slutet av juni, så med tanke på den korta ansökningstiden tycker jag att det trots allt är ett väldigt bra ansökningsunderlag. Många av de som sökt är verksamma som lärarassistenter idag men saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Kursen för vårdbiträden har än så länge gett fem sökanden.

– Men där är vi inte oroliga. Vi tittar på nyanlända och nya svenskar. En förhoppning för framtiden är att man börjar på etablering, sedan går allmän kurs och avslutar med allmän yrkeskurs. Då har man fått hela utbildningspaketet.