Läs senare

”Den gemensamma kulturen är rolig att upptäcka”

Min Dag på folkhögskola Daniel Svensson är utbildad gymnasielärare. En gång i månaden tar han tåget till Linköpings universitet där han går en kurs på kvartsfart. Kursen leder också till att han får en folkhögskollärarexamen.

19 okt 2018

Å

En del av Daniel Svenssons vardag i höst handlar om en fortbildningskurs som vänder sig till lärare och annan personal på folkhögskola. ”Jag kan verkligen rekommendera alla att gå den, särskilt tillsammans med en kollega”, säger Daniel Svensson.

r 2003 tog Daniel Svensson sin lärarexamen för gymnasiet i ämnena historia, samhällskunskap och religion. Eftersom han gått tekniskt gymnasium har han också undervisat en del matematik. Sedan sex år är han samordnare och undervisar i allmän kurs på Hyllie Parks folkhögskola i Malmö, en dagfolkhögskola med 170 deltagare i allmän kurs.

– Vi har 50 deltagare som undervisas på grundläggande nivå, resten på gymnasienivå, säger Daniel Svensson.

Som så ofta på folkhögskola får lärarna undervisa i andra ämnen.

– Jag har även jobbat med svenska och filosofi. Vi jobbar mer ämnesövergripande i arbetslag där man stöttar varandra.

Men i år, efter 15 år som lärare, har han själv satt sig på skolbänken. En gång i månaden tar Daniel Svensson och en kollega från skolan tåget till Linköpings universitet där de går en 15- poängs-kurs tillsammans med lärare från andra folkhögskolor. Kursen, Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad är på kvartsfart, pågår ett år och vänder sig till lärare och annan personal som jobbar på folkhögskola och ger en introduktion till folkhögskolan som en särskild utbildningsform. Daniel Svensson och hans kollega påbörjade kursen i våras.

– Vårterminen handlade mycket om folkhögskolans historia och särart, de olika huvudmännen och riksdagens mål med folkbildningen. Det är bra att få en bredare bild av folkhögskolan.

Men det är inte bara att man får en djupare kunskap om folk-högskolan. Kursen innebär också en möjlighet att ta ett steg tillbaka och reflektera över sin vardag, särskilt när man går tillsammans med en kollega.

– Vi har ju tre timmar på tåget, i vardera riktning, och kan prata om jobbet, någon uppgift inför dagen och sedan reflektera över hur dagen varit. Till exempel hade vi en föreläsare som pratade om processen i en grupp. Han använde begreppet brus, om vad som händer när en grupp tar in ny information. Är det för likt det man redan vet, stänger man av. Är det för annorlunda, stänger man av. Han gick igenom metoder om hur man kan göra när man jobbar med ett nytt ämne. Har man jobbat några år som lärare är det lätt att relatera till, som bruset, när man är för tjatig eller pratar över huvudet på deltagarna och ser hur de stänger av.

En extra bonus tycker han är att de är två från samma skola som går kursen.

– Det kan jag verkligen rekommendera, att gå kursen tillsammans med en kollega. För då kan man stå med ena foten i sin vardag och reflektera över den tillsammans.

– Och så är det roligt att få möta lärare från andra folkhögskolor med andra huvudmän och se hur pass lika vi ändå tänker. Jag kommer ju från en folkhögskola som har ett frikyrkosamfund som huvudman medan flera andra har arbetarrörelsen som huvudman. Men det finns en gemensam kultur som det är väldigt roligt att upptäcka.

ur Lärarförbundets Magasin