Läs senare

62 %

28 maj 2018

62 %

av männen och 63 procent kvinnor i åldersgruppen 16–24 år har sedan 2010 i någon form varit etablerade på arbetsmarknaden, två år efter att de gått en studiemotiverande folkhögskolekurs. Siffrorna bygger på uppgifter om förvärvsarbete, kontrolluppgift från arbetsgivare eller företagsinkomst.

ur Lärarförbundets Magasin