Läs senare

Om oss

Tidningen Folkhögskolan är Sveriges enda tidning om folkhögskolan och är en facktidning för folkhögskollärare. Tidningen grundades 1920 av Svenska folkhögskolans Lärarförbund, SFHL (numera Förbundet Folkhögskollärarna).

År 2010 ingick Folkhögskollärarna i ett nära samarbete med Lärarförbundet och tidningen Folkhögskolan ägs numera av Lärarförbundet.

Förbundet Folkhögskollärarna är både en intresseorganisation för folkhögskolan som utbildningsform och en facklig organisation som företräder sina medlemmar.

Folkhögskolan är en vuxenutbildning och en fri skolform utan läroplan som skapades underifrån med målet att ge den enskilde redskap att ta makten över sitt eget liv och tillsammans med andra påverka och förändra samhället, vilket också speglar mycket av tidningen innehåll.

Tidningen vänder sig till folkhögskollärare och alla som är intresserade av folkhögskolan och dess pedagogik, vuxenutbildning, bildning, folkbildning och demokrati.

Folkhögskolan
Box 12239
102 26 Stockholm
Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15
Stora Essingen

CHEFREDAKTÖR
Staffan Myrbäck 070-324 97 33

ur Lärarförbundets Magasin